Html code will be here

Zgoda na newsletter
W momencie przekazania danych osobowych zgodnie z warunkami Regulaminu przetwarzania danych osobowych użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od usługodawcy informacji o:
  • ·usługach serwisu Finmap.Online;· możliwościach i sposobach korzystania z serwisu Finmap.Online (tekstowe, fotograficzne i/lub wideo-instrukcje z linkami do YouTube lub innych platform);
  • aktualizacji listy usług świadczonych w ramach serwisu Finmap.Online;
  • specjalnych taryfach i bonusach;
  • uruchomieniu nowych projektów usługodawcy
  • zaproszeniach do udziału w webinarach, warsztatach, wykładach itp.

Lista informacji, które usługodawca może przekazać użytkownikowi nie jest kompletna i pozostawia swobodę decyzji usługodawcy.
Dostawca usług może przekazywać informacje użytkownikowi w następujący sposób:
  • wysyłając wiadomość na adres e-mail użytkownika;
  • wysyłając wiadomości pod numer telefonu użytkownika oraz za pośrednictwem dostępnych komunikatorów (Viber, Telegram itp.);
  • dzwoniąc pod numer telefonu użytkownika.

Użytkownik może odwołać zgodę na otrzymywanie informacji, wysyłając wniosek o odwołanie zgody na adres e-mail usługodawcy lub klikając przycisk rezygnacji z subskrypcji w wiadomości e-mail otrzymanej od usługodawcy.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstu lub jego części jest możliwe tylko za zgodą posiadacza praw autorskich.
Ukraina
Polska
Kazachstan
Telegram, WhatsApp, Viber
Napisz do nas
Finmap Сopyright © 2017 – 2021