Polityka prywatności

Niniejszy Regulamin przetwarzania danych osobowych reguluje procedurę otrzymania i wykorzystywania przez podmiot prawny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „FINMAP” danych osobowych użytkownika podczas rejestracji na stronie internetowej Usługodawcy https://www.finmap.online. Niniejszy Regulamin ustanawia również środki ochrony danych osobowych i odpowiedzialności za ich naruszenie zgodnie z prawem Ukrainy.

Znaczenie terminów użytych w niniejszym Regulaminie

Usługodawca – „FINMAP” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, świadcząca usługi w zakresie organizacji i prowadzenia księgowości finansowej, o której informacja zamieszczona jest na stronie internetowej https://www.finmap.online (dalej – strona internetowa). Adres e-mail – support@finmap.online Użytkownik – osoba, która dokonała rejestracji w serwisie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego. Dane osobowe – nazwa użytkownika, numer telefonu, e-mail, skype. Agent – osoba, która w imieniu usługodawcy dokonuje przetwarzania formularzy rejestracyjnych. Może to być pracownik usługodawcy lub inna osoba zaangażowana przez niego w organizację świadczenia usług.

Zbieranie danych

Podczas rejestracji użytkownika na stronie usługodawcy wewnętrzny system księgowy automatycznie otrzymuje wiadomość ze strony internetowej usługodawcy z danymi osobowymi Użytkownika.

Cele przetwarzania danych osobowych

Usługodawca wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

  • obsługa formularzy rejestracyjnych, które mogą również obejmować wprowadzanie danych osobowych użytkownika do wewnętrznych systemów księgowych usługodawcy (systemy CRM itp.);
  • udzielanie wsparcia informacyjnego użytkownikowi w przypadku pytań;
  • wysyłanie ogłoszeń informacyjnych lub handlowych o usługach;
  • rozstrzyganie kwestii prawnych. Usługodawca może wykorzystywać dane osobowe w celu rozstrzygania sporów prawnych lub skarg związanych z dalszym świadczeniem usług na rzecz użytkownika oraz w celu ochrony swoich praw.

Usługodawca może zaangażować swoich agentów do realizacji któregokolwiek z powyższych celów przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku usługodawca zapoznaje takiego agenta z tym regulaminem za pisemnym potwierdzeniem. Po zapoznaniu się z tym regulaminem agent ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie procedur i celów przetwarzania danych osobowych, które są określone w tym regulaminie. Jeżeli w wyniku działań/zaniechań agenta, usługodawca będzie pociągnięty do odpowiedzialności i będzie musiał wypłacić jakiekolwiek odszkodowania/rekompensaty lub zostaną na niego nałożone jakiekolwiek sankcje za naruszenie przepisów prawa związanych z ochroną danych osobowych, wtedy agent jest zobowiązany do pełnej rekompensaty na rzecz usługodawcy za takie kary i windykacje.

Bezpieczeństwo

Usługodawca podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne zapobiegające dostępowi osób nieuprawnionych do swojego systemu księgowego. Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony informacji, które otrzymuje od użytkownika. Środki techniczne i organizacyjne obejmują stosowanie w systemie księgowym usługodawcy szyfrowanego protokołu HTTPS, co eliminuje ryzyko ingerencji osób trzecich podczas przesyłania informacji z serwisu. Login i hasło wygenerowane przez Usługodawcę służą do uzyskania dostępu do systemu księgowego. W celu przetwarzania formularzy rejestracyjnych usługodawca może udostępnić swojemu agentowi dostęp do systemu. Agenci nie mogą ujawniać ani przekazywać innym osobom podanego im hasła i loginu.

Przechowywanie danych

Dane osobowe pochodzące ze strony internetowej do systemu księgowego dostawcy są przechowywane w postaci wniosków w systemie księgowym dostawcy od momentu rejestracji w serwisie do momentu ich usunięcia przez usługodawcę. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o konkretnym okresie przechowywania jego danych osobowych. W tym celu użytkownik musi wystąpić o udostępnienie odpowiednich informacji od usługodawcy, wysyłając wiadomość przez e-mail na adres mailowy usługodawcy. Dane osobowe użytkownika są przechowywane przez czas nieokreślony do momentu ich usunięcia zgodnie z wymogami Ustawy Ukrainy „O ochronie danych osobowych”.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do informacji o sposobie przetwarzania i przechowywania jego danych osobowych. Użytkownik ma prawo:

  • wysłać na adres e-mail prośbę o uzyskanie kopii swoich danych osobowych przechowywanych przez usługodawcę;
  • poinformować usługodawcę o wszelkich zmianach w swoich danych osobowych lub poprosić o ich korektę;
  • wysłać do usługodawcy żądanie usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także sprzeciw wobec jakiegokolwiek sposobu, w jaki usługodawca wykorzystuje dane osobowe;
  • Wysłać prośbę do usługodawcy o przesłanie danych osobowych do innej osoby.

Odpowiedzialność

Usługodawca udziela odpowiedzi na wszelkie pytania użytkowników dotyczące przetwarzania danych osobowych, oraz rozpatruje wszelkie skargi użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych, w przypadku otrzymania ich przez e-mail.

Pytania lub skargi

Usługodawca udziela odpowiedzi na wszelkie pytania użytkowników dotyczące przetwarzania danych osobowych, oraz rozpatruje wszelkie skargi użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych, w przypadku otrzymania ich przez e-mail.

Zmiana regulaminu

Usługodawca udziela odpowiedzi na wszelkie pytania użytkowników dotyczące przetwarzania danych osobowych, oraz rozpatruje wszelkie skargi użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych, w przypadku otrzymania ich przez e-mail.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstu lub jego części jest możliwe tylko za zgodą posiadacza praw autorskich.

Спасибо, ваша заявка принята!

Ожидайте звонка от менеджера. А пока можете почитать последние статьи о финансах в блоге Finmap

Дякуємо, вашу заявку прийнято!

Очікуйте дзвінок від менеджера. А поки можете почитати останні статті про фінанси в блозі Finmap

Всі права захищені.
Копіювання тексту або його частини можливо тільки з дозволу правовласника.

Все права защищены. Копирование текста или его части возможно только с разрешения правообладателя

Всі права захищені.
Копіювання тексту або його частини можливо тільки з дозволу правовласника.

Zbieramy pliki cookie, aby poprawić komfort korzystania z witryny. Więcej szczegółów - Polityka prywatności