Zgoda na newsletter

W momencie przekazania danych osobowych zgodnie z warunkami Regulaminu przetwarzania danych osobowych użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od usługodawcy informacji o:

  • ·usługach serwisu Finmap.Online;· możliwościach i sposobach korzystania z serwisu Finmap.Online (tekstowe, fotograficzne i/lub wideo-instrukcje z linkami do YouTube lub innych platform);
  • aktualizacji listy usług świadczonych w ramach serwisu Finmap.Online;
  • specjalnych taryfach i bonusach;
  • uruchomieniu nowych projektów usługodawcy
  • zaproszeniach do udziału w webinarach, warsztatach, wykładach itp.


Lista informacji, które usługodawca może przekazać użytkownikowi nie jest kompletna i pozostawia swobodę decyzji usługodawcy.
Dostawca usług może przekazywać informacje użytkownikowi w następujący sposób:

  • wysyłając wiadomość na adres e-mail użytkownika;
  • wysyłając wiadomości pod numer telefonu użytkownika oraz za pośrednictwem dostępnych komunikatorów (Viber, Telegram itp.);
  • dzwoniąc pod numer telefonu użytkownika.

Użytkownik może odwołać zgodę na otrzymywanie informacji, wysyłając wniosek o odwołanie zgody na adres e-mail usługodawcy lub klikając przycisk rezygnacji z subskrypcji w wiadomości e-mail otrzymanej od usługodawcy.